Det började som ett projekt på det tekniska universitetet i Trondheim och nu anser MemoScale att tiden är mogen för att lansera sina produkter på den heta marknaden i Silicon Valley.

Ekonomit träffar norska MemoScales vd Per Simonsen på ett hotell i Sunnyvale strax söder om San Francisco dit han begett sig för att prata med företag som gärna ser sig om efter alternativ till de traditionella aktörerna inom lagringsbranschen. Hans budskap är att man kommer långt med lite nytänkande kring hur data ska hanteras.

– Den teknik som vi utvecklat innebär att man kan minska sina kostnader med 60-70 procent och komma upp i 200 procent mer användbar lagringsyta.

MemoScale har siktat in sig på ett område som branschen kallar erasure coding där fokus ligger på förbättrad felhantering av de data som lagras i större system.

Per%20Simonsen%20MemoScale
MemoScales vd Per Simonsen. Foto: Joel Åsblom.

 

– För kunderna är prestandan kring dataåterställning den viktigaste frågan och använder man traditionella former för erasure coding tar det tre gånger längre tid jämfört med vår lösning, säger en kaxig Per Simonsen.

Han påpekar att traditionella system dessutom blir mer sårbara för fel, något som ställer till allt mer problem i takt med att datavolymerna ökar. Hur stor ökningen blir framöver är något som analysföretagen ägnat mycket resurser åt. Ett exempel är IDC vars uträkningar pekar på en sexfaldig ökning av världens totala datamängder under de närmaste fyra till fem åren.

MemoScales huvudprodukt går under namnet Erasure Coding Plugin som är en insticksmodul till en rad system som bygger på öppen källkod, exempelvis Hadoop Distributed File System (HDFS) och Ceph.

– Fördelen med att ha ett system som bygger på insticksmoduler är att man inte behöver göra några förändringar i systemen. Vi kan dock bistå med att integrera våra produkter i mer traditionella system.

MemoScales verksamhet inleddes 2013 som ett projekt på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim som även äger 30 procent av aktierna i MemoScale via bolaget Ntnu Technology Transfer. Därtill stöds verksamheten även med pengar från Norges forskningsråd som bland annat satsar på att kommersialisera olika typer av forskningsprojekt.

– Just nu jobbar vi med ett antal potentiella partner, exempelvis integratörer och datacenters, som ska tillhandahålla våra produkter för sina kunder, säger Per Simonsen innan han rusar iväg på en rad möten med sina potentiella kunder och investorer i den överhettade kaliforniska lagringsbranschen.