Bland de största aktörerna på marknaden för beslutsstöd märks den svenskgrundade veteranen Qlik som har 2 500 anställda samt amerikanska Tableau med mer än 3 000 anställda. Sedan finns givetvis en rad mindre företag, exempelvis skånska Hypergene som bara har ett hundratal anställda men en stark lokal förankring. Hypergene uppger att man har Sveriges alla länsstyrelser och drygt 50 av landets kommuner som kunder.

Företagets senaste kund är Stronghold Invest som sedan starten 1994 investerat i och utvecklat företag inom fastighetsrelaterad verksamhet i norra Europa. De omsätter närmare två miljarder kronor och har cirka 1200 anställda.

Petra%20Scharin
Strongholds cfo Petra Scharin.

Till Ekonomit säger Strongholds cfo Petra Scharin att man utvärderat ett antal BI-produkter och var nära att skriva kontrakt med ett av de marknadsledande företagen.

– Vi stod i begrepp att välja mellan Qlik och Tableau men valde Hypergene istället efter att vi träffat dem och fått inspiration i hur man kan arbeta med verksamhetsstyrning på ett bättre sätt.

Hypergene1

Hypergene tillhandahåller webbaserade produkter för planering, uppföljning, budget, målstyrning och analys.

– Genom Hypergene får vi nu både BI och analys samt möjligheten att binda ihop det med budget och prognos och på sikt även målstyrning, säger Petra Scharin.

Hon uppger att Hypergene inledningsvis ska införas på Stronghold Invest och dotterbolaget Newsec. Framöver kan fler portföljbolag komma att ingå i lösningen. 

– Det är väldigt roligt att så konkret få vinna genom att visa ett bättre sätt att arbeta med BI och verksamhetsstyrning. Generellt märker vi att våra möjligheter att binda ihop BI med budget, prognos och målstyrning landar mycket väl på marknaden, säger Hypergenes marknadschef Robin Askelöf.