Många företag har tagit till sig möjligheten att kunna köra olika it-processer och program i slutna förpackningar och får man tro 451 Research senaste rapport ligger tillväxten nu på 40 procent årligen. Det innebär att tekniken är på väg att gå om både Openstack och det branschen kallar Platform as a service (PaaS).

Containermodellen innebär att man får samma fördelar som med virtuella maskiner där man kan packa data tätare men till en lägre kostnad eftersom varje container agerar som om den kör en egen maskin men ändå bara använder ett enda operativsystem.

ContainerHamn

451 Research har räknat ut att marknaden för containrar under 2016 uppgick till 762 miljoner dollar men kommer att öka till 2,7 miljarder dollar 2020. I rapporten skriver analysföretagets forskare att utvecklingen går fortare än man hade förväntat där man nu identifierat hela 125 programleverantörer som anpassat sina produkter för den nya tekniken.

– Det innebär en betydligt snabbare utveckling jämfört med tekniker som Openstack, PaaS och DevOps, skriver analytikerna i sin rapport.

Här lyfter man även fram en tydlig trend kring konsolidering och förstärkning av företagens erbjudanden kring containrar. Bland dessa tecken märks Ciscos förvärv av företaget ContainerX samt Apprendas köp av Kismatic.

451 Research har intervjuat en lång rad företag och noterar att 34 procent av dessa kommit långt i utrullningen av containerpaketerade program.

Containertekniken används även inom lagring där det tidigare mest talades om mjukvarudefinierad lagring men nu allt mer om container-defined storage. Får man tro analysföretaget Gartner kommer hälften av alla lagringsjobb att köras via containrar redan inom två år.