Oracle är på gång med en större omstöpning där flera av de tekniker som följde med i och med förvärvet av Sun ser ut att skrotas. Ett exempel är serverdivisionen samt operativsystemet Solaris vilket innebär att man även gör sig av med personal som utvecklat dessa system.

Häromdagen meddelade Oracle att man skulle banta sin hårdvarudivision vilket enligt Mercury News innebär att närmare 500 personer kommer att bli av med sina jobb vid den anläggning som finns i Santa Clara.

Solaris11

Samtidigt skriver ZDNet att den största bantningen hos Oracle beror på att satsningen på de Sparc-system som ingick vid köpet av Sun Microsystems 2009 nu ska trappas ner. Det skulle innebära en personalminskning med cirka 1000 anställda.

Till Ekonomit säger Oracles informationschef för Nordeuropa, Harald Gessner, att man inte vill gå ut med några uppgifter på hur många personer som berörs av neddragningarna. Däremot bekräftar han att Solaris, det Unixbaserade operativsystem som används i Sparc-servrar, ska fasas ut.

– Vår roadmap för Solaris sträcker sig bara till Solaris 11.next fast det innebär ju knappast att produkten är död.

SolarisRoadmap

Harald Gessner skickar över en länk till Solaris roadmap där det inte längre nämns något om version 12 men sedan tidigare har Oracle utlovat ”extended support” för version 11 ända till november 2034.

Den bantning som Oracle nu gör kring Sparc och Solaris har en nära koppling till de utfästelser som företaget gjorde i mitten på 2016 när man började flagga för att processorkraften som levereras som en molntjänst via Oracle Cloud i stället för fysiska servrar.

Därmed hoppas Oracle kunna vända den negativa trenden där licensintäkterna för program och operativsystem minskat med 20 procent medan intäkterna för hårdvara minskat med 13 procent under det senaste kvartalet.

Det är ännu ett tecken på vilken dålig affär Sun Microsystems varit för Oracle. Trenden under de senaste åren är nämligen att företag hellre väljer standardiserade Linux-servrar i stället för Unixbaserade system. Inte helt förvånande brukar Oracles förvärv av Sun för 7,4 miljarder dollar brukar hamna högt på listerna över it-historiens sämsta samgåenden.