Trots att Oracles vd Larry Ellison tidigare utlovat lägre priser på molntjänster har företaget i det närmaste fördubblat avgiften för att köra programmen i Amazon Web Services och Azure.

Larry%20Ellison

Den främsta orsaken till att kunderna drabbas av stora prisökningar är att Oracle genomfört en förändring i avräkningsmodellen för virtuella processorer. Tidigare följde man den rådande praxis som Amazon tillämpar där varje virtuell processor kunde köra dubbla dataflöden utan extra avgift. Nu har Oracle gått över till en modell där detta inte längre tillåts vilket innebär att kunderna måste betala dubbla licensavgifter för samma utförda arbete.

Det är tidningen The Register som uppmärksammat dessa licensförändringar och fått det bekräftat från konsultbolaget Navicle, specialist på Oracles licenser. Till Register säger Navicles ägare Pieter Jansen att prisförändringen genomförts för att locka kunderna över till Oracles egna molntjänster.

Här har man nämligen haft stora svårigheter att komma ifatt marknadsledare som AWS, Azure och Google Cloud Platform. Enligt mätningar från Cloud Security Alliance har dessa tre drygt 80 procent av den marknad som brukar gå under namnet IaaS (Infrastructure as a Service) medan Oracle fortfarande får dela på den resterande kakan ihop med en lång rad mindre aktörer.

Peter%20Magnusson%20Oracle
Svensken Peter Magnusson har petats som molnchef hos Oracle.

 

Under senare tid har Oracle satsat stora resurser på att öka sina marknadsandelar, inte minst genom att värva kompetens från konkurrenterna. Exempel på detta är svensken Peter Magnusson som tidigare arbetade på Google och tills helt nyligen ansvarat för Oracles molnutveckling. Han har nu, enligt tidningen Forbes, efterträtts av Don Johnson som under åtta år jobbat med att bygga upp AWS hos Amazon.

Strax före årsskiftet meddelade Larry Ellison att man nu för första gången kommit upp i en omsättning på en miljard dollar för molnverksamheten och kunnat mäta en ökning på hela 62 procent under det senaste året. Här har man dock en bit kvar till Amazon Web Services som i oktober kunde redovisa en omsättning på hela 3,2 miljarder dollar under det senaste kvartalet.

Om man tittar närmare på de enskilda grenarna av Oracles intäktsströmmar framkommer det dessutom att just området ”infrastruktur i molnet” bara omsatte 175 miljoner dollar under det senaste kvartalet och här ligger ökningen på måttliga två procent, något som Larry Ellison inte gärna vill tala om.

Ytterligare ett led i Oracles bredare molnsatsning är att förvärva företag som redan kommit långt inom detta segment. Senast ut att hamna hos Oracle var Netsuite som köptes för 9,3 miljarder dollar i en affär som avslutades i november.