För ett par år sedan började Statens maritima museer rita upp en plan för digitalisering av sitt kulturarv där ett viktigt mål är att föremålen på ett bättre sätt ska göras tillgängliga för allmänheten.

Som ett led i detta ska man även digitalisera flödet av de interna dokumenten och nu i dagarna har man skrivit ett avtal med affärssystemleverantören Visma som ska rulla ut Formpipes system Platina till Marinmuseum i Karlskrona samt Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm.

– Platina ska främst användas för att hantera vårt diariesystem och ge oss ett bättre flöde kring protokoll där det varit ett problem kring sådant som behovsplanering och liknande, säger Per-Erik Egebäck som är it-chef på Statens maritima museer.

Vasamuseet

Till Ekonomit säger han att det pågår ett större digitaliseringsarbete för att göra föremålsdatabaser och annan information tillgänglig för allmänheten.

– Här ingår även att förbättra besökssystemen där vi ska utveckla bättre stöd för att digitala audioguider, exempelvis genom att kunna överföra besöksguider till smarta mobiler.

Ytterligare ett steg i museernas digitaliseringsprocess är att digitalisera bilder och göra dessa tillgängliga på webben.

– Vi har redan en del bilder tillgängliga i våra föremålsdatabaser men det ska bli många fler och det är ett arbete som kommer att pågå under många år, säger Per-Erik Egebäck.

Han berättar att Statens maritima museer har en it-avdelning som består av sju personer och att man tagit hjälp av fyra fem personer som är engagerade i olika typer av digitaliseringsprojekt.

Statens maritima museer (SMM) drar närmare en och halv miljon besökare årligen, sysselsätter 190 personer och omsätter cirka 280 miljoner kronor.

Formpipe Software uppger att man har cirka 400 kunder inom svensk och dansk offentlig sektor som använder någon av företaget produkter för dokument- och ärendehantering, e-arkivering och digital möteshantering.

Företaget har 240 anställda med kontor i Stockholm, Linköping, Uppsala, Köpenhamn, Nottingham, Rotterdam och New Jersey. Omsättningen ligger på 350 miljoner kronor.