Det har gått några år sedan IBM fick stor uppmärksamhet när företagets superdator Watson tog hem segern i amerikanska frågeprogrammet Jeopardy.

Sedan dess har IBM:s program för artificiell intelligens hittat en rad mer nyttiga användningsområden, inte minst inom hälso- och sjukvårdssektorn där IBM 2015 bildade den separata affärsenheten Watson Health för den fortsatta utvecklingen. Här har man etablerat en lång rad samarbeten med olika sjukvårdsinstitutioner och medicinföretag, exempelvis Danmarks största företag Novo Nordisk som har 41 500 anställda.

Brian%20Fredriksen%20IBM

Dansken Brian Fredriksen är sedan 2015 globalt ansvarig för strategiska partnerskap innanför hälsa och biovetenskap. Till publikationen Digi.no säger han att IBM allt mer siktar in sig på den nordiska marknaden när det gäller Watson Health.

– Norden är perfekt för den nya sjukvårdsteknik som Watson erbjuder och vi jobbar på att sluta avtal med myndigheter i dessa länder och har redan gjort det i Finland.

Brian Fredriksen uppger att det avtal med slutit med finska finansdepartementets bolag Tekes kommer att ge landet 17 000 nya, högteknologiska arbetsplatser samtidigt som den finländska sjukvårdssektorn kan spara tre miljarder euro.

I den finska satsningen ingår även att Finland kommer att få det första Watsonbaserade Center of Excellence utanför USA.

Bland de fördelar som Brian Fredriksen lyfter fram med att satsa på Norden märks en hög tekniknivå på tele- och datasidan parad med ett väl utbyggt sjukvårdsregister.

WatsonSjukv%E5rd

Det som Watson främst kan bidra med är att ge läkarna bättre diagnostiskt underlag kring beslut som ska fattas och därmed minska antalet felbehandlingar. Helt naturligt finns det begränsningar kring hur mycket enskilda läkare kan ta till sig av ny kunskap, särskilt om man jämför med superdatorn Watson som kan läsa in 800 miljoner sidor per sekund samt analysera sociala nätverk för att se hur och var smittsamma sjukdomar breder ut sig.

På den svenska marknaden satsar IBM främst på att utveckla sjukvårdssystem med fokus på behandling och diagnos av cancer och under det senaste året pågår ett stort arbete med att anpassa Watson för den svenska sjukvården. Det innebär exempelvis att det amerikanska systemet ska lära sig hantera det svenska språket för att kunna integrera sådant som svenska journalsystem och tolka kunna tolka bilder från magnetkameror och datortomografi.