Företag som Microsoft, Google, Oracle och IBM satsar hårt på att öka sina marknadsandelar när det gäller det molnsegment som brukar kallas Infrastructure as a Service, alltså hyrtjänster av servrar och lagring. Den stora bromsklossen är givetvis Amazon som enligt de senaste mätningarna från Canalys sitter tryggt med en marknadsandel på 33,8 procent.

Molntj%E4nster

Under det senaste året har marknaden för infrastrukturtjänster i molnet ökat med 49 procent och har ett värde på 10,3 miljarder dollar. AWS kaka uppgår här till 3,4 miljarder dollar att jämföra med Microsoft, Google och IBM som tillsammans bara lyckats komma upp i 3,1 miljarder.

Oracle som länge försökt få in en fot på denna marknad kommer bara upp i en marknadsandel på 1,7 procent vilket innebär att man knappt ens kan konkurrera med kinesiska Alibaba som nu har en marknadsandel på 2,4 procent.

I ett försök att förbättra sin marknadsposition har inte minst Microsoft inlett en satsning som liknar något av ett priskrig där man på vissa marknader sänker priserna med över 50 procent, både på servrar och lagring.

Azure

Det gäller exempelvis det molnbaserade serverpaket som kallas A1 Basic VM som blir 42 procent billigare med Linux som operativsystem och hela 51 procent billigare med Windows. På lagringssidan kommer en sänkning med 26 procent för Hot Block Blobs och 38 procent för Cool Block Blobs.

Även Oracle har flaggat för lägre priser på molntjänster men det gäller bara för kunder som väljer att satsa på Oracles egna molntjänster. Ekonomit har tidigare uppmärksammat att Oracle nyligen i det närmaste fördubblat avgiften för att köra programmen i Amazon Web Services och Azure.

Tidigare följde man den rådande praxis som Amazon tillämpar där varje virtuell processor kunde köra dubbla dataflöden utan extra avgift. Nu har Oracle gått över till en modell där detta inte längre tillåts vilket innebär att kunderna måste betala dubbla licensavgifter för samma utförda arbete.