Accelerated Learning är ledordet för dagen där utbildningsföretaget Academic Work drar igång en intensivutbildning kring systemutveckling. Det handlar dock knappast om att konkurrera med universitetens systemvetarutbildning som ger en kandidatexamen efter tre år på skolbänken.

Den nya utbildningen har nämligen dragits igång på uppdrag av affärssystemleverantören Hogia vilket innebär att innehållet skräddarsys efter Hogias behov.

– Academic Work har en spännande lösning för att råda bot på kompetensbristen inom it, nämligen att ge fler möjligheten att vidareutbilda sig, oavsett tidigare utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet, säger Markus Hogsved, chefsarkitekt för Hogias nya molnplattform.

systemvetarutbildning

Det innebär att kursdeltagarna efter 12 veckors utbildning är ska kunna arbeta som systemutvecklare och delta i utvecklingsprojekt kring just Hogias produkter.

Siri Hönig som ansvarar för Academic Works utbildningsprogram berättar att Accelerated Learning är en ny utbildningsform i Sverige.

– Här ligger fokus på praktisk tillämpning och ständig återkoppling. Förutsättningarna för den branta utvecklingskurvan hos deltagarna sätts på prov redan i den testbaserade urvalsprocessen. Vi rekryterar utifrån personliga egenskaper, förmågor och drivkrafter hos människor, snarare än betyg och tidigare erfarenheter.

Den första utbildningen kommer att genomföras under hösten på Hogias huvudkontor i Stenungsund där man kommer att intensivutbilda tio personer. Academic Work uppger att utbildningen är öppen för alla att söka oavsett tidigare bakgrund. I urvalsprocessen är fallenhet för programmering och förmågan att lära sig nya saker viktigare än ett välfyllt cv.

Utbildningen genomförs av Academy, ett företag som grundades 2015 som ett systerbolag till Academic Work och har huvudkontor i Stockholm.

Wyncode

Helt nyligen förvärvade Academy, via ägarbolaget AWX, 50 procent av den amerikanska branschkollegan Wyncode som är något av en pionjär inom intensivutbildning i programmering.

Wyncode startades 2014 i Miami och är hittills det enda utbildningsföretaget i USA med fokus på så kallade ”coding bootcamps” som är certifierat av ett utbildningsdepartement på delstatsnivå.

Academy satsar hårt på den här typen av snabbutbildningar för att avhjälpa den stora kompetensbrist som råder inom it-området. Enligt IT & Telekomföretagen saknas det idag cirka 30 000 personer med rätt it-kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Den siffran förväntas dessutom öka till 60 000 till år 2020.

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 600 medarbetare.

I Hogias utbud ingår ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.