För något år sedan etablerade IBM den separata affärsenheten Watson Health med inriktning på sjukvårdssektorn och nu aviserar även Microsoft en större satsning på detta segment.

MicrosoftBand

Tidigare har Microsoft Health främst varit förknippat med appar som synkroniserar data med företagets smarta armband Microsoft Band men nu inleds en större satsning som går under namnet Healthcare Next.

Redan för tio år sedan inledde Microsoft en satsning på sjukvårdssektorn, något som dock inte tog fart vid den tiden. Nu är det tydligt att man sneglat på IBM:s framgångar inom detta område och i den nya satsningen talas det om tekniker som är ganska snarlika det som erbjuds inom Watson Health. Det gäller inte minst sådant som rör analyser av patientdata och användning av system för artificiell intelligens. Ett exempel på det är Project InnerEye samt Microsoft AI health chatbot som båda har funktioner med stöd för artificiell intelligens.

I den stora sjukvårdssatsning som nu dras igång ska Microsoft Research samarbeta med olika partners, exempelvis University of Pittsburgh Medical Center, GE Healthcare, Cambio och CareFlow.

Microsoft Health kommer även att sprida sig på produktsidan där Microsoft utvecklat stöd för detta i Office 365 Virtual Health Templates som utvecklare kan använda för att bygga olika kopplingar till Skype for Business.