Den anrika Järniakedjan är på gång med en rejäl uppfräschning på it-sidan där man ska införa ett helt nytt verksamhetssystem som knyter ihop kedjans 50 butiker. Tidigare har Järnia saknat system för elektronisk fakturahantering medan butikernas stora artikelregister, som innehåller mer än 50 000 artiklar, har hanterats i Excel.

J%E4rnia

I den stora it-satsning som Järniakedjan nu genomför samarbetar man med konsultföretaget Exsitec som ska leverera en rad olika komponenter. Järniakedjan har tidigare använt Visma Compact för ekonomihantering och nu uppgraderas detta till Visma Business för både ekonomi och artikelhantering.

– Redan i den första fasen överförs artikelregistret till Visma Business som därmed blir ett centralt artikelregister med priser och liknande som sedan synkroniseras ut till kassorna, berättar Exsitecs vd Johan Kallblad.

För fakturahantering används MediusFlow tillsammans med Readsoft Online medan Exsitecs egna webb- och mobilteknik används för utveckling av en varubeställningsportal för butikerna.

Matz%20Gustafsson%20%20J%E4rniakedjan
Matz Gustafsson, vd för Järniakedjan.

 

Järniakedjans rötter sträcker sig ända tillbaka till 30-talet och även butikernas kassor bär spår av det förflutna. Matz Gustafsson, vd för Järniakedjan, berättar att man siktar på att uppgradera kassasystemen för att kunna få automatisk integration med det underliggande affärssystemet.

I första fasen sker det genom ett pilotprojekt med Vismas POS-system.

– Totalt sett blir det en framtidssäker plattform där man enkelt kan addera fler butiker med det integrerade Vismasystemet, och i ett senare skede även bygga på med andra affärsstödjande system så som beslutsstöd, webshopintegration, varufakturamatchning, centralstyrda inköp med mera.

Jerniagruppen med svenska Järniakedjan och norska Jernia har ett 50-tal butiker i Sverige samt cirka 150 butiker i Norge.