(Ekonomit/San Francisco)

Många större företag har börjat satsa på verktyg för hantering och analys av stora datamängder, det som branschen brukar kalla big data. Men i denna process krävs även vettiga funktioner för att sortera i de enorma datamängderna.

Ekonomit har gjort studiebesök på företaget Trifactas huvudkontor i San Francisco där man tror sig ha hittat en nisch när det gäller just verktyg för datasortering eller det som företaget kallar ”wrangling”, en process som ska vara en brygga mellan rådata och analys.

Bertrand%20CariouTrifacta
Trifactas marknadschef Bertrand Cariou. Foto: Joel Åsblom.

 

Trifacta ser sig gärna som datavaktmästare och företagets marknadschef Bertrand Cariou säger att 80 procent av tiden går åt för att förbereda data innan man kan använda innehållet på ett vettigt sätt.

– Det är en komplicerad process att tvätta data på ett strukturerat sätt där man kombinerar olika datauppsättningar och sedan optimerar dessa för miljarder datarader. Utmaningen är sedan att få ihop affärsdelen med it-delen och det är där vi lagt ner mycket krut.

Trifacta grundades 2012 av akademiker och professorer från olika universitet och har nu fått ordentlig vind i seglen med hela 4 500 företagskunder i 135 länder, däribland den franske telekomoperatören Orange som har 263 miljoner kunder samt Linkedin, Pepsi, Santander, EMC, Royal Bank of Scotland, Juniper Networks och Pfizer.

I Sverige hörde Telia till de första kunderna och Bertrand Cariou berättar stolt att man nu även fått med sig Nordea i båten.

– Nordeas satsning har att göra med att man vill optimera sina system kring regelefterlevnad och liknande där företaget har flera hundra anställda för att hantera detta. På den europeiska marknaden finns det stora behov av förbättringar på det området och 60-70 procent av våra europeiska kunder återfinns inom den finansiella sektorn.

Trifactas huvudprodukt är Wrangler Enterprise som har ett ingångspris på 20 000 dollar per år men en del större kunder betalar en halv miljon dollar varje år.

Under 2016 lanserades även Wrangler Edge för lite mindre företag. Närmast på tur står en större molnsatsning där man ska kunna köra Wrangler både på Google cloud platform, Microsofts Azure och Amazon AWS.