(Ekonomit/Silicon Valley)

I en värld som bygger på prenumerationstjänster håller de traditionella affärssystemen inte måttet. Det säger företrädare för Zuora, ett företag som växt sig stora på just hantering av prenumerationstjänster.

Zuoras affärsidé är att fungera som en administrationshubb hos företag som behöver hjälp med kundrelationer för att hantera den ständigt ökande strömmen av kunder som satsar på att prenumerera på tjänster i ställer för att äga produkterna.

Marc%20Diouane%20Zuora
Zuoras president Marc Diouane. Foto: Joel Åsblom.

– Vi konkurrerar ofta ut företag som SAP och Oracle när det gäller företag som främst sysslar med prenumerationstjänster, säger Zuoras president Marc Diouane när Ekonomit träffar honom och den övriga företagsledningen på kontoret i San Mateo strax söder om San Francisco.

Ledordet här är ”subscription economy” som har slagit igenom ordentligt nu inte bara hos leverantörer av dataprogram utan även traditionella industriföretag.

Bland Zuoras kunder märks tunga företag som Ericsson, Pfizer, hotellsökstjänsten Trivago, Ford, Panasonic, Toshiba, PTC, Schneider Electric, General Electric, NCR och IBM.

– Allt fler ställer sig tveksamma till att köpa produkter och föredrar i stället att låta någon annan vara ansvarig för saker och tjänster som man prenumererar på. Här ingår även förväntningar på att produkterna ska förbättras över tid, säger Marc Diouane.

Som exempel på sådana tjänster nämner han Airbnb, Uber, Box, Salesforce, Visma, Deezer, Deliveroo, Amazon och Spotify.

DavidGeeZuora
Zuoras marknadschef David Gee. Foto: Joel Åsblom.

– Den trend vi ser nu kommer att bli ganska omvälvande där vi exempelvis kan notera att hotellindustrin skakas om av Airbnb och taxibranschen av Uber. På bara 15 år har 52 procent av Fortune 500-företagen försvunnit, säger Zuoras marknadschef David Gee.

Bland de företag som lyckats bra med omställningen till den nya ekonomin nämner han industriföretaget Schneider Electric som grundades redan 1836.

– Nu har de överfört 20 procent av sin verksamhet på prenumerationstjänster och tror på en omsättning därifrån på 30 miljarder kronor inom de närmaste par åren.

Zuora etablerades 2007 i Mountain View, Kalifornien och har sedan dess öppnat kontor i både Kina, Japan, Australien och på flera platser i Europa. På det svenska kontoret leds verksamheten av Lars Sanne som började jobba för Zuora hösten 2015. 27 juli öppnar företaget ett datacenter i Frankfurt som ska serva 200 europeiska kunder.