(Ekonomit/Silicon Valley)

Vettiga verktyg för analyser av stora datamängder står högt på dagordningen för många företaget. Detta heta område är något som står i fokus hos flera av de relativt nya uppstickare som Ekonomit har besökt i Silicon Valley söder om San Francisco. Flera av dessa har dessutom hittat nya, spännande ingångar för bättre hantering och identifiering av viktig data.

Evan%20Kaplan
Evan Kaplan vd på InfluxData. Foto: Joel Åsblom.

InfluxData etablerades 2013 och har sedan dess lyckats locka till sig 250 kunder varav hälften körs i molnet. Ändå påpekar företagets vd Evan Kaplan att levt lite i skymundan och att den grupp av europeiska journalister, där Ekonomit ingår, faktiskt är den första man träffat.

– Kärnan i våra produkter bygger på öppen källkod och vår affärsmodell är att kunderna kan ladda ner programmet och testa och sedan kontaktar de oss när de ska gå i produktion. Sedan är funktioner för klustring och liknande låst källkod och något som kunderna får betala för.

Den produkt som baseras på öppen källkod och som hanteras av communityn är Tick Stack som kom i en ny version den 15 mars. Liksom företagets övriga produkter bygger den på något som företaget kallar ”time-series data” där man taggar data över tid vilket ska ge en bättre visuell bild över dataflöden som sedan övervakas i realtid.

Bland de större kunder som valt att samarbeta med InfluxData märks Cisco, SAP, Nvidia och BBC.

Rao%20Mikkilineni%20C3DNA
Rao Mikkilineni, vd på C3DNA. Foto: Joel Åsblom.

I Los Altos Hills träffar vi på företaget C3DNA vars vd Rao Mikkilineni blir glatt överraskad när jag berättar att jag kommer från Sverige. Han har nämligen ett förflutet inom universitetsvärlden och uppger att han hade goda kontakter med KTH:s nobelpristagare Hannes Alfvén som länge även forskade på amerikanska universitet.

3:an i företagsnamnet C3DNA står för cognition, computing och communication där Rao Mikkilineni särskilt betonar de funktioner för kognitivt lärande som man byggt in i produkterna.

– Det innebär att applikationen lär av sitt förflutna och anpassas på ett sätt som innebär att arbetsflöden kan bli självadministrerande i realtid, säger Rao Mikkilineni.

Med de system som bygger på C3DNA:s teknik utlovas 99,999 tillgänglighet, alltså en nia mer jämfört med de flesta andra.

– Nyligen låg AWS nere i flera timmar vilket fick förödande konsekvenser. Om man hade använt vår plattform hade detta inte hänt.

ChristianLutz%20CrateIO
Crate.IO:s vd Christian Lutz. Foto: Joel Åsblom.

Även Crate.IO satsar på dataanalyser med effektiva övervakningsmetoder där man bland kunder hittar företag som placerat ut sensorer för energiproducenter, vindkraftverk, kärnkraftverk och solcellspaneler. Bland kunderna märks Skyhigh Networks som har Ikea som kund.

– De har säkerhetsövervakning för drygt 600 kunder och ersatte MySQL och Elasticsearch med CrateDB vilket innebar att de kunde minska antalet servrar med 75 procent samtidigt som de fick 20 gånger högre prestanda, säger företagets vd Christian Lutz.

AlexGorelik%20Waterline%20Data
Alex Gorelik, grundare av Waterline Data. Foto: Joel Åsblom.

Waterline Data i Mountain View har funnits i tre år och grundades av Alex Gorelik som utvecklat något man kallar för en smart datakatalog med ”automated data fingerprinting”. Det innebär att man exempelvis kan vaska fram exakt de uppgifter man behöver vid specifika datasökningar.

Här lyfter man gärna fram ett kundexempel hämtat från det brittiska kreditprövningsbolaget Creditsafe som har 100 000 kunder och 14 kontor i nio länder varav det i Sverige etablerades redan 1998.

Creditsafe använder Waterlines tjänster för att hålla koll på global data och regelefterlevnad enligt EUs nya datalag, GDPR, som träder i kraft under 2018 samt få uppdateringar när ett företag gått igenom en rättsprocess och kanske fått ändrade affärsförutsättningar.

– För Creditsafe har det inneburit att man kan ta fram relevanta data på timmar i stället för månader, säger Alex Gorelik.