Nederländska Interxion hör till de större aktörerna kring infrastrukturtjänster i datahallar och nu är företaget på gång med bygget av ett femte datacenter i Stockholm.

Mats%20Nilsson%20Hahne
Interxions marknadschef Mats Nilsson Hahne.

 

Företagets marknadschef Mats Nilsson Hahne berättar att man i år kommer att påbörja bygget av ett center med ytterligare 2 200 kvadratmeter vilket innebär att man totalt kommer upp i 7 000 kvadratmeter.

– Vi brukar säga att vi bygger ett datacentercampus som ger våra kunder direkt tillgång till alla de digitala nätverk, tjänster och innehåll som är möjliga att ansluta sig till inom vår anläggning.

Samtidigt betonar Mats Nilsson Hahne att varje datacenter är helt fristående.

–  Det skapar en möjlighet för våra kunder att ytterligare förstärka sin redundans och tillgänglighet genom att placera sin utrustning i två eller flera av våra datacenter här i Stockholm.

Interxion investerar 300 miljoner kronor i den nya datahallen där man liksom tidigare kommer att samarbeta med energibolaget Fortum som tar hand om hallarnas överskottsvärme från kylningen och använder detta för fjärrvärme av bostäder.

InterxionFl%E4ktar
Tidigare användes takfläktar för att fläkta ut överskottsvärmen från serverhallarna.

 

När Interxion 2012 började satsa på nya tekniker kring kylning, exempelvis frikyla, återanvändning av vatten inpumpat från Östersjön samt värmeåtervinning talades det om minskade elkostnader med cirka sju miljoner kronor per år. Sedan dess har företaget ökat sin kapacitet avsevärt men Mats Nilsson Hahne har ännu inte uppgifter kring hur stora besparingar det handlar om idag.

– Det går tyvärr inte att säga hur mycket pengar vi sparar, men modellen bygger på att det blir mer fördelaktigt utifrån hur mycket värme och energi vi kan ge tillbaka sett till temperatur och volym.

Den teknik som används i samma byggnad som DN:s och Expressens stora tryckeri går under namnet Processkyla 14°C vilket innebär att kyla och värmeåtervinning levereras som en tjänst. Leveransen av processkylan styrs genom att reglera temperaturen både på den kalla och den varma sidan av värmeväxlaren. På den kalla sidan ska köldbäraren hålla 14 grader (därav namnet) medan den varma sidan ska ha en temperatur vara 24 grader.

Värmen som tidigare bara fläktades bort kan nu bidra till att värma tusentals bostäder.

Interxion har i dagsläget över 1 600 kunder runt om i Europa där man har 45 datacenter i elva länder.