Den småländska lekplatstillverkaren Hags har kommit på att Excel kanske inte är det bästa verktyget för beslutsstöd. Nu har man i stället gått över till Qlikview och uppger nu att man mycket snabbare kan ta fram data som analyserar hela den komplexa verksamheten.

Hags, som är en av världens största tillverkare av lekplats- och parkutrustning, har genomfört en större uppgradering på it-sidan där man med hjälp av konsultbolaget Exsitec har rullat ut svenskgrundade Qliks beslutsstödsplattform Qlikview.

Erik%20Lindblad%2C%20platschef%20p%E5%20HAGS

– Vi ville kunna få en snabb uppsikt över alla olika parametrar och ett verktyg som även tillät oss att gräva i detaljer, säger Erik Lindblad, platschef på Hags i Aneby.

Man startade implementeringen av det nya beslutsstödet i mindre skala med en lösning för ekonomidata först, vilket gjorde arbetet enklare. Sedan byggde man vidare med applikation efter applikation. Exsitecs olika beslutsstödsspecialister hjälpte till att utveckla de olika tillämpningarna efter hand och arbetade tillsammans med flera motparter hos Hags som controllers, lagerchefer och ekonomichefer.

Hags_Aneby

Erik Lindblad uppger att de nya verktygen tog ett tag att sätta sig in i men ger ett betydligt bättre resultat jämfört med de Excelark som man tidigare använde.

– Nu kan vi se exakt hur verksamheten går för att snabbt kunna vidta åtgärder baserade på fakta. Vi utvecklar verksamheten hela tiden och det är viktigt att kunna se om våra åtgärder gett resultaten som var menade. Beslutsstödet har gett oss möjligheten att vid varje givet tillfälle få exakt koll och kunnat styra med rätt åtgärder direkt.

Satsningen på verktyg för beslutsstöd är ett led i den större it-översyn som Hags inledde för några år sedan då man även bytte affärssystem.

– Tidigare använde vi oss av ett system som heter Guda där vi hade gjort en del justeringar för att vara mer anpassat för vårt behov och flöde. 2010 bytte vi och gick över till Jeeves och passade på att koppla på Qlikview för att snabbare och enklare kunna tanka ur den information vi behöver ifrån Jeeves, berättar Erik Lindblad.

Guda utvecklades ursprungligen av RKS AB som bildades 1989 men sedan förvärvades av Sigma.

Hags ägs av amerikanska Play Power som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget Littlejohn & co. Under förra året fick Hags en del uppmärksamhet i media sedan det stod klart att verksamheten skulle flytta till Polen, en process som nu har inletts och ska vara genomförd till hösten.

Enligt senaste bokslutet hade Hags Aneby AB 212 anställda och gjorde en vinst på cirka 23 miljoner kronor. Sedan dess uppges dock att ett antal nyckelpersoner lämnat bolaget vilket lett till att man tvingats ta in bemanningsanställda för att klara leveranserna.