Under de senaste 15 åren har Microsoft satsat hårt på affärssystem. Så hårt att företagets partners inte har en chans att hänga med i utvecklingen.

Följden av detta är att många små partners med begränsad kapacitet och ekonomi inte kan hänga med och tvingas välja mellan att bli förvärvade eller att helt enkelt överge produkten till förmån för ett mindre affärssystem. Det anser i alla fall analysföretaget HerbertNathan & Cos vd Jonas Andersson som på sin blogg riktar skarp kritik mot Microsofts hantering av sina partners.

Dynamics

Jonas Andersson skriver att Microsoft har investerat åtskilliga miljarder på att få till en långsiktig infrastruktur och harmonisera utvecklingsplanerna för sina system.

Det stora problemet här är att varje ny release som släpps innehåller så mycket ny funktionalitet att deras partners har svårt att följa med när det gäller kunskap om systemen. Till detta kommer att Microsoft planerar att successivt övergå till en takt av betydligt fler releaser per år och där kundernas uppgraderingar baseras på en abonnemangsmodell.

Detta innebär dramatiska kostnadsökningar för både partners och konsulter som enligt HerbertNathan är mycket missnöjda med utvecklingen eftersom de upplever att Microsoft allt mer distanserar sig från sina partners.

”Flera partners ställer sig idag frågan vad Microsoft egentligen har för avsikter framåt. De partners som följde Microsofts intentioner om branschfokusering upplever nu att Microsoft sviker dem när det gäller kontinuerligt stöd, utbildning och utveckling”, skriver Jonas Andersson.

Helena%20Fuchs

Helena Fuchs, affärsområdeschef för Dynamics hos Microsoft, säger till Ekonomit att man intensivt jobbar för att förbättra produkterna och ge partners och företag nya möjligheter att utveckla sin verksamhet.

– I takt med att användandet av molntjänster växer innebär det att våra partners ibland behöver ta sig an helt nya områden. Förändringstakten är idag väldigt hög. Därför innefattar en stor del av vårt arbete att stötta våra partners och det gör vi på bred front genom nära kontakt, workshops, webinars och digitala kurser on demand.