Både Trollhättan och Mölndal har upphandlat affärssystemet Unit4 Business World On för hantering av kommunernas ekonomi.

Mölndals stad har 5 200 anställda fördelade på tio olika förvaltningar och ska använda det nya ekonomisystemet som ett led i den stora satsningen som går under namnet Mölndal Vision 2022.

Under 2016 ökade antalet invånare i Mölndal med 1 125 personer och vid årets slut uppgick folkmängden till 64 465 personer. Kommunens förhoppning är att man ska kunna öka befolkningen till 70 000 invånare år 2022 genom att göra kommunen attraktiv för inflyttande såväl som för företag, så att den bland annat ska bli en av Sveriges främsta näringslivskommuner.

Genom satsningen på Unit4 Business World On hoppas kommunen på att kunna optimera hanteringen av stadens finanser och förvalta sina resurser på bästa möjliga sätt.

Jeremias Jansson, Nordenchef på Unit4, säger i ett uttalande att man har mycket stor erfarenhet av att stötta kommuners utveckling genom effektiva ekonomi- och affärssystem.

– Att implementera komplexa och omfattande lösningar som affärssystem i offentlig verksamhet kan vara en utmaning, men tack vare vår kunskap, storlek och erfarenhet från bland annat Höganäs kommun, Nacka kommun och Stockholms Stad vet vi vad som väntar och att vi kommer att bidra till ytterligare en kommuns framgångar.

Bland övriga kommunaffärer som Unit4 nyligen genomförts märks Trollhättans Stad som har 4 400 anställda och även här uppger man sig ha expansiva tillväxtmål där man siktar på att bli 70 000 invånare till år 2030.

Trollhättans affär med Unit4 är värd cirka 7,5 miljoner kronor. Kostnaden för Mölndals stads satsning är svårare att beräkna. Här har man nämligen sedan tidigare haft ekonomisystemet Agresso med samma leverantör (Unit4).

– Vi har nu skrivit ytterligare ett avtal med Unit4 där det ingår ett flertal optioner som vi kan införa och välja att avbryta under avtalstiden, berättar Anna Lundin Berg, enhetschef på Mölndals Stad.