Under senare tid har det blivit allt tydligare att affärssystemleverantören SAP fått en stark knytning till Googles molntjänster, något som man inte gärna talar högt om men som analysföretaget Ovum konstaterar i en utvärdering.

I sin utvärdering skriver Ovums analytiker Tony Baer att både SAP och Google är allt för stolta för att erkänna hur beroende de är av varandra. Men han slår fast att SAP behöver Google för att distansera sig från konkurrenten Oracle som har bättre sammanhållet utbud eftersom man inte bara har egna molntjänster utan även egen hårdvara.

Den kategori som branschen brukar kalla SaaS (Software as a Service) kommer enligt Ovums beräkningar att ha en årlig tillväxt på närmare 20 procent vilket innebär att programleverans som tjänster får en omsättning på 92 miljarder dollar år 2020.

Oracle har spått att cirka 80 procent av kunderna kommer att ha gått över till molntjänster inom de närmaste tio åren. De flesta av Oracles produkter inom SaaS bygger på en likartad kodbas och här har man en fördel jämfört med SAP som måste handskas med produkter av mycket skiftande karaktär, anser Ovums analytiker. Bland dessa produkter märks inte minst SAP S4/Hana, Business One, Business ByDesign, Ariba och Success Factors.

När det gäller Google Cloud är Ovums bedömning att man talar om den främste utmanaren till marknadsledarna Amazon AWS och Microsoft Azure medan både IBM och Oracle ligger långt efter. Under de senaste tre åren har Google plöjt ner drygt 30 miljarder dollar på sina molntjänster, ett område där man även genomfört stort rekryteringar.

GoogleSAP

Ovum anser även att Google har en del fördelar rent tekniskt där man ligger i framkant både när det gäller sökfunktioner, artificiell intelligens, datahantering och automatisering både kring containrar och själva driften av molntjänsterna. Bland de tekniska framsteg som nämns märks det öppen källkodsbaserade Kubernetesprojektet som blivit något av standard för containeradministration samt Cloud Spanner och BigQuery.

Bland de samarbeten som hittills genomförts mellan SAP och Google märks certifiering av SAP Hana för Google Cloud, stöd för Googles maskininlärningsplattform och integration med G Suite. Ovums analytiker tror sig dock veta att flera samarbetsprojekt är på gång mellan SAP och Google, något man anser kommer att gynna båda parter.