(Ekonomit/Rotterdam)

Under Unit4:s vårkonferens i Rotterdam möts besökarna av en robot som talar om vart man ska gå. Väl på plats får konferensdeltagarna sedan stifta bekantskap med den inte lika fysiska roboten Wanda som Unit4 länge flaggat för men som kommer i skarp version i juni. Här handlar det om en digital assistent som går att styra både med röstkommandon och chattmeddelanden.

Thomas%20Staven

Thomas Staven, Unit4:s globala produktstrateg, har kopplat Wanda både till Amazons röststyrda robot Alexa och sin telefon för att demonstrera de olika funktionerna.

– Många tycker det är jobbigt att hantera utgiftsredovisningar och en svensk undersökning visar att anställda i Sverige årligen ligger ute med cirka 1,6 miljarder kronor som aldrig redovisas, säger Thomas Staven.

Wanda%20expenses%20screen

Hans lösning på detta problem är att överlåta redovisningen till Wanda. Det sker genom att man helt enkelt tar en bild på det kvitto som ska redovisas. Wanda analyserar sedan kvittot, frågar om beloppet är korrekt samt vilken avdelning och person som ska attestera det. Under demonstrationen visar Thomas Staven hur administratören kan lägga in ännu flera frågor som måste besvaras, exempelvis varför man kört taxi i stället för att använda kollektivtrafiken. När ett restaurangkvitto avfotograferas dyker frågan upp om vilka som deltagit i lunchmötet. Därtill kollas vilka projekt som Thomas deltar i och lägger upp en lista på de olika projekt som han kan klicka på.

Stephan%20Sieber

– Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar med maskininlärning, automatisering och artificiell intelligens, något som vi nu jobbar på att bygga in i flera av våra produkter, säger Unit4:s vd Stephan Sieber.

Han säger att de flesta av företagets kunder är ganska ointresserade av teknik.

– Allt de bryr sig om är hur de kan använda produkterna på det effektivaste sättet i sin verksamhet vilket är skälet till att vi nu satsar hårt på självkörande programvaror.

Därtill introducerar Unit4 nu flera produkter som är fokuserade på att effektivisera kundernas affärer. Ett exempel på det går under namnet PSA Suite Business Performance Edition som kommer från företaget Assistance Software som Unit4 förvärvade helt nyligen.

PSA står för professional services automation och tanken är att PSA Suite ska integreras inte bara med Unit4:s affärssystem Business World utan även med Microsoft Dynamics 365 och bli ett effektivt verktyg för säljorganisationer som ska förses med realtidsdata kring sådant som budget, omsättning och planering.

Förra sommaren förvärvade Unit4 Prevero, ett företag som utvecklade produkter för det som branschen kallar corporate performance management (CPM) samt beslutsstödsplattformar. Därmed fick man drygt 4 000 nya företagskunder och har sedan dess kunnat baka in Preveros produkter i det egna utbudet.

– Den här satsningen innebär att vi nu kan erbjuda kunderna en bred plattform för hantering av allt vad svåra saker som regelefterlevnad och riskhantering innebär, säger Matthias Thurner som har det tekniska ansvaret för det nya produktutbudet.

Bland övriga nyheter som presenteras under veckans konferens i Rotterdam märks en ny version av Student Management som har funktioner för att administrera inte bara universitetsstudenternas dagliga scheman utan även lokaler, ekonomi och annan skoladministration.

Student Management används av bland andra Kings College i London och universitetet i Reykjavik.