Det globala bokningssystemet Amadeus lagrar traditionellt sin data i enorma datahallar men har nu slutit ett avtal med VMware som en del i en större molnsatsning.

I februari 1965 blev SAS det första flygbolag som började använda ett elektroniskt bokningssystem och tillsammans med Lufthansa, Air France och Iberia lanserade Amadeus 1987. Det handlar om ett distributionssystem för information och bokningar mellan passagerare och resebyråer som idag omfattar i stort sett hela resebranschen.

Data från Amadeussystemet lagras i stora hallar i tyska Erding men nu har man ingått ett avtal med VMware kring etablering av en molntjänst som bygger på VMware Integrated Openstack, VMware NSX, vSAN och vSphere.

%C5sa%20Br%F6gger

– Molntjänsterna är ett komplement till vår datalagring i Erding och ett sätt att komplettera våra existerande resurser och öppna upp för möjligheterna med öppen källkod i våra samarbeten med externa partners, säger Åsa Brögger som är marknadschef på Amadeus Scandinavia.

Amadeus IT Groups informationschef Neil Rogan säger till Ekonomit att målet med Amadeus Cloud Services är att förbättra systemets prestanda genom att införa en plattform som bättre än tidigare kan hantera infrastrukturskiften.

– Tanken med den nya applikationsplattformen är att vi lättare än förut ska kunna genomföra konfigurationer och uppdateringar som är motståndskraftiga enligt en självhelande modell där åtgärder på ett ställe inte får negativa följder i resten av systemet.

AmadeusErding

Neil Rogan framhåller att de nya tjänsterna ska minska administrationen i Amadeus datahallar eftersom de öppnar för nya möjligheter när det gäller automatiserad drift.

– Nu kan vi genomföra många av våra projekt mycket närmare kunderna eftersom vi inte längre behöver göra detta inom ramen för våra fysiska datahallar. Detta innebär samtidigt att de kommer att uppleva snabbare kopplingar mot tjänsterna eftersom vi kan minska fördröjningarna i överföringsprocessen.

Snabba och stabila överföringar är helt avgörande för ett system som Amadeus eftersom man genomför en halv miljard transaktioner varje dag.