Efter många år av stark dominans från ett fåtal leverantörer av system för hantering av personal har utbudet breddats rejält. Det gäller inte minst när det gäller produkter som riktar sig till företag i det mellansegment som brukar beskrivas med att man har mellan 500 och 1 500 anställda.

Analysföretaget HerbertNathan & Co har i rapporten ”HCM systems in Sweden 2017” tagit fram en lista på alla de företag som levererar personalhanteringssystem (human capital management, HCM) på den svenska marknaden.

Charlotte%20Birgander
 

I samband med denna rapport konstaterar analytikern Charlotte Birgander att det skett en rejäl breddning när det gäller lönesystem som har HR-funktionalitet.

Hon skriver att det för tio år sedan fans stora luckor i utbudet som riktade sig till mellanstora företag. Då var det främst löneprodukter från SAP, Oracle och Peoplesoft som dominerade och dessa saknade ofta HR-funktioner som anpassats för den svenska marknaden.

– Sedan dess har många fler uppmärksammat luckan på marknaden och idag är situationen för HR-system i Sverige helt annorlunda. Det är numera ett flertal leverantörer som tävlar om de medelstora globala företagen, skriver Charlotte Birgander på sin blogg.

Hon uppger att HerbertNathan & Co dagligen stöter på företag inom denna målgrupp där HR sitter med Excel, Word och andra verktyg som de underhåller manuellt för att på något sätt behålla regelefterlevnad, översikt och kontroll.

Charlotte Birgander betonar vikten av att göra noggranna bedömningar av de olika produkterna eftersom alla system har olika bakgrund och därmed olika styrkor och svagheter.

– Även om alla HR-system till det yttre ser ut att hantera samma processer så är skillnaderna stora när man dyker ned i detaljerna. En del HR-system har styrkan i de globala masterdata processerna, andra i de mer strategiska HR-processerna.

–  Ett råd som jag vill ge är att lägga ordentligt med tid på att ta reda på vilka specifika behov just ert företag har. Är ert största behov att få styr på masterdata processerna och få bättre rapport/analysverktyg eller har ni redan starka lokala lönesystem som kan hantera detta? Eller är det så att ni istället behöver ett systemstöd för att utveckla mer globala processer för performance management, rekrytering, competence eller learning management?

Sedan är det även viktigt att fokusera på behoven för hela verksamheten och involvera it, ekonomi, chefer och medarbetare i arbetet med kravspecifikationen.

– Ett HR-system är idag ett verksamhetssystem som påverkar många intressenter dagligen och rätt implementerat system kan skapa nytta för flera enheter och roller i organisationen, skriver Charlotte Birgander.

human-resources
 

Bland de många HR-produkter som nu finns på den svenska marknaden märks Visma Enterprise Agda PS (Suite) och Public Business Suite, CatalystOne, Comenius Talent Management Cloud, Cornerstone OnDemand, Deltek Talent Management, Microsoft Dynamics 365 for Operations, Evry Sweden eCompanion+, Lumesse ETWeb Empower, Flex Applications HRM, CGI Sverige Heroma och POL Personalsystem (incl. Svensk HR), HRM Software, Bluegarden HR-plus, IFS Applications, Oracle HCM Cloud, SAP SuccessFactors, Sympa HR, HR Manager Talent Manager, TalentSoft, Unit4 Business World, Verismo HR och Workday.