Bara ett av sju företag kan anses vara mogna för att använda molntjänster. Det framkommer i en undersökning som analysföretaget Radar genomfört.

Under det senaste året har de genomsnittliga nivåerna av molnmognad ökat både på företag och offentliga organisationer. Årets upplaga av Cloud Maturity Index visar på en ökning med 33 procent under de senaste två åren men det är från låga nivåer och fortfarande är det bara 14 procent av organisationerna som kan betraktas som molntjänstmogna.

Rapporten visar att molntjänster är på snabb tillväxt där den årliga ökningen av molnutgifterna har varit cirka 20 procent i samtliga nordiska länder medan mer än fyra av fem organisationer i Finland, Sverige och Norge använder molntjänster till viss del.

Inger%20Ekman
 

Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto i Sverige, säger i ett uttalande att molnmogna organisationer tenderar att se molnet som en viktig faktor i att hantera den dubbla utmaningen med att optimera kostnader samtidigt som man driver innovation och tillväxt.

– Det är dock fortfarande relativt få som använder den fulla potentialen av molntjänster på det här viset.

Studien visar att en molnmogen organisation i genomsnitt har 21 procent lägre kostnader för den pågående it-verksamheten och en 29 procent större andel av sin it-budget tillgänglig för innovation och transformation. Fortfarande har en av tio (11 procent) av organisationerna inte startat sin utveckling mot molnet alls och kan ses som molnomogna, medan de flesta (46%) är på en grundläggande nivå.

Fortfarande är det bank- och finansbranschen som ligger längst framme när det gäller att utnyttja molntjänster. Jämfört med för två år sedan har dock skillnaderna mellan industrisektorerna minskat betydligt. Branscherna med lägst poäng, som offentlig sektor och tillverkningsindustrin, har ökat sin mognad mest.

Inger Ekman uppger att utvecklingen kring automatisering och sakernas internet tydligt visar behovet av att modernisera it-portföljen med en större andel externa leverans- och produktionsformer.

– Även offentlig sektor har blivit mer mogen men är fortfarande en bit efter, delvis på grund av brist på intern kapacitet och utmaningar i att attrahera rätt kompetens för att utnyttja moderna it-produktionsformer och servicemodeller, säger Inger Ekman.

I undersökningen framkommer även att de största upplevda hindren för att använda molntjänster bland omogna organisationer är säkerhet och lagstiftningskrav, medan molnmogna organisationer tenderar att uppfatta dessa som betydligt mindre hinder. Det enskilt största potentiella hindret som identifieras av molnmogna organisationer är "svårighet att integrera molntjänster med befintlig portfölj".

Undersökning Cloud Maturity Index har utförts av analysföretaget Radar på uppdrag av Tieto och VMware.