Affärssystemleverantörer som Unit4, SAP och Oracle satsar allt hårdare på produkter inom det segment som branschen kallar corporate performance management (CPM). I sommar fick dessa dominanta bolag en ny konkurrent, nämligen svenska Effectplan.

Effectplans vd Bernt Olsson berättar för Ekonomit att Effectplan International AB startade sin egen verksamhet i juli efter att tidigare varit en verksamhetsgren inom Konsultnet Scandinavia.

Konsultnet började utveckla CPM-plattformen Effectplan 2012 och har sedan dess fått ordentlig vind i seglen.

– Idag har vi 257 kunder i framför allt Norden och det som är helt unikt är att vi drar igång stora kunder på kort tid med minimala konsultinsatser, säger Bernt Olsson.

På den långa kundlistan återfinns bland andra företag som KONE, Ovako, Storebrand, HBO, Coop, LFV, Bonnier, HSB, Lindorff, Svenskt Näringsliv, Elon och Almega.

Målet som vi har är att ekonomiavdelningen ska äga själva planeringsprocessen med minimalt konsultstöd. Man kan bygga avancerade mallar på en timme och binda ihop detta till en budget eller prognosversion . När man känner sig klar så publicerar man till workflowläge och är i produktion.  Enkelt men med full funktionalitet. Med den skillnaden att kunden själv kan underhålla sin lösning. Inga anpassningar och enkla uppdateringar till nya versioner!

Bernt Olsson säger att Effectplan i grunden är en SaaS-plattform, alltså mjukvara som tjänst men att produkten även levereras som en privat molntjänst för lite större kunder.

– Vi har en egen dashbord med rapporter men bäddar in alla moderna BI-lösningar som Power BI, Qlik, Tableau och så vidare, säger Bernt Olsson.

 

Han framställer gärna Effectplan som en Exceldödare och poängterar att produkten har Excelliknade funktioner men med bättre systemstöd.

Våra kunder har tidigare haft upp till 6000 Excelfiler eller avancerade systemlösningar från de stora CPM-leverantörerna.

I Effectplans utbud ingår det som Bernt Olsson kallar aktivitetsbaserade rullande prognoser samt även moduler för verksamhetsplanering.

I övrigt finns möjlighet till planering på dimensioner som exempelvis projekt, produkt, resurs, konstruktion utöver vanlig finansiella prognoser i samma planeringsversion. Enligt de kunder som köpt nu på senare tid så valde de Effectplan just för att vi är klart bäst på att hantera rullande prognoser med integration till löpande utfall.