Danska Sitecore hör till marknadens största leverantörer av system för kundhantering och nyligen inledde företaget ett partnerskap med giganten Salesforce. Nu spekuleras det i att Salesforce ska köpa Sitecore där det svenska riskkapitalbolaget EQT blev majoritetsägare i början på 2016.

Under Salesforces Dreamforcekonferens nyligen i San Francisco var en av nyheterna att Sitecores Experience-produkter ska integreras med Salesforces Marketing Cloud. Nästa steg i utvecklingen skulle kunna vara ett samgående mellan de båda bolagen, något som danska Computerworld spekulerar i. Motivet bakom detta skulle vara att Sitecore satsar hårt på något som branschen kallar context marketing och där Salesforce ännu inte utvecklat egna lösningar. Det handlar alltså om möjligheten att kunna erbjuda skräddarsytt innehåll till enskilda kunder genom att studera kundernas köpvanor och liknande.

Enligt Gartners analyser hör Sitecore tillsammans med Adobe till de dominerande aktörerna när det gäller ”web content management” och för ett år sedan inledde Adobe ett samarbete med Microsoft för att stärka satsningen på detta segment. Det innebär att Microsoft numera använder Adobe Marketing Cloud för den webbaserade hanteringen av Dynamics 365 Enterprise Edition. Därmed har man kunnat knyta ihop Dynamics 365 med Adobe Campaign, Microsoft Power BI med Adobe Analytics samt Adobe Experience Manager med Microsoft Azure.

Microsoft använder sig även av lösningar från Sitecore, Adobes största konkurrent på området, där bland annat Sitecore Experience Platform är en populär lösning för Dynamics for Retail.

På CRM-området är det främst Salesforce som Microsoft konkurrerar med och ett förvärv av Sitecore skulle innebära en kraftig förstärkning av Salesforces muskler inom detta segment.

Det svenska riskkapitalbolaget EQT, som sedan våren 2016 är majoritetsägare av Sitecore, skulle enligt danska Computerworld få en god avkastning genom att sälja sin ägarandel till Salesforce. Sitecore har nämligen under senare år presenterat en massiv tillväxt. Därtill att företaget fått en allt mer internationell prägel, exempelvis genom att medgrundaren Michael Seifert ersatts med amerikanen Mark Frost som sköter bolaget från det amerikanska huvudkontoret i Silicon Valley, ganska nära Salesforces huvudkontor.

Sitecore har drygt 4 600 kunder, däribland American Express, Carnival Cruise Lines, EasyJet, Heineken, Microsoft, Nestlé, Lego och L'Oréal.

I Sverige har företaget ungefär 150 svenska kunder och cirka 35 lokala partners. Därtill kommer internationella partners med erbjudande även i Sverige.