Ekonomit/ Silicon Valley

Övergången till så kallade minnesdatabaser har tagit ordentlig fart under de senaste åren där allt fler företag insett fördelarna med att göra all analys direkt i minnet i stället för att ta omvägen via diskar.

Ekonomit har nyligen genomfört ett antal studiebesök hos företag i kaliforniska Silicon Valley. Bland dessa återfinns MapD, Aerospike och Gridgain som på olika sätt använder sig av minnesbaserad datahantering. Dessa tre hör till de företag som analysföretaget Gartner lyfter fram som stigande stjärnor inom den kategori man kallar Hybrid Transaction/Analytical Processing (HTAP). Här handlar det om nya möjligheter för snabb databearbetning genom att göra data tillgängliga för analys så snart de går in i databasen i stället för att använda sig av mer traditionella datalager.

Enligt Gartner kommer användningen av IMC (In-Memory Computing) att uppleva en stark utveckling och representera en marknad på nästan elva miljarder dollar i slutet av nästa år. Det innebär att en fjärdedel av världens företag ska ha gått över till minnedatabaser inom tre år, enligt Gartners bedömningar medan hela 75 procent av de produkter som används för datahantering anpassats för hantering i minnen.

Bland de företag som var tidigast ute med hantering av data i minnen var affärssystemleverantören SAP vars Hana-teknik fått stor uppmärksamhet i branschen.

– SAP har bidragit till att öka intresset för minneshantering vilket varit en fördel för oss med kunder som börjat efterfråga tekniker av detta slag, säger Gridgains vd Abe Kleinfeld.

Gridgain är företaget bakom Apache Ignite och med de cirka en miljon årliga nedladdningar som företaget nu är uppe i säger Abe Kleinfeld att man hör till de mest populära projekteten inom Apache där man även återfinner Hadoop, Flex, Kafka, Tomcat, Cassandra och Geode.

– Man får använda Ignite gratis men när de ska användas i affärskritiska system kommer man till oss och får hjälp.

Bland Gridgains 100 betalande kunder återfinns Barclays, Citi Bank, Apple, Paypal och nu senast Walmarts som har hela två miljoner anställda.

Även hr-jätten Workday använder teknik från Gridgain för att hantera 189 miljoner transaktioner per dag från 26 miljoner arbetare.

På frågan om vilka företag Gridgain konkurrerar med dyker namnet Aerospike upp.

– Aerospike påminner en del om oss men deras produkter bygger på flashdiskar medan vi fokuserar på minnen. Med flash kommer man aldrig upp i samma hastigheter som vi gör. Det är ett skäl till att Aerospike inte har så stort fäste inom banksektorn, säger Abe Kleinfeld.

Mountain View-baserade Aerospike har patenterat något som går under namnet Hybrid-Memory Architecture som nu i dagarna kommit i en fjärde generation, Aerospike 4.0. Företaget har 80 anställda och cirka 150 kunder samt nyckelpartners som Intel, Nokia och konsultbolagen HCL och Wipro.

Aerospike kombinerar transaktionshantering med analyser av arbetsflöden samtidigt som man gör det möjligt att minska antalet databaser.

– Som exempel kan jag nämna att en av våra mindre kunder kunde gå från 168 till bara 44 servrar samtidigt som man ökade prestandan avsevärt, säger Aerospikes medgrundare Brian Bulkowski.

Han berättar att alla tillverkare av flashdiskar använder Aerospikes testverktyg för att finjustera sina produkter.

– Detta har inneburit att företag kunnat minska antalet diskar eftersom varje disk jobbar mer effektivt.

Även hos MapD använder man sig av teknik där all data bearbetas i antingen arbetsminnen eller virtuella minnen. Därtill använder man sig av grafikprocessorer för att ytterligare snabba upp databehandlingen.

– Grafikprocessorer är ett intressant område som jag specialiserat mig på för att se hur det kan användas för dataanalyser. En modern grafikprocessor kan ha 500 kärnor vilket innebär att man kan köra mängder av arbetsflöden av analyser parallellt, säger Todd Mostak, vd på MapD.

Bland de exempel han lyfter fram märks en myndighetskund som brukar kräva 18 timmar för att göra sina analyser.

– Med MapD gör de nu samma jobb på två sekunder. De var tvungen att göra om jobbet gång på gång för att verkligen få bekräftat att hela processen gick att köra så snabbt. Ett skäl till den stora prestandaökningen är att MapD från början är utvecklad för grafikprocessorer.

MapD samarbetar med grafikkortstillverkaren Nvidia samt med företag som Amazon, Huawei, IBM, HPE, Dell och Google cloud platform. Företaget har fyra kontor i USA och är nu på väg att expandera till Europa. Bland de drygt hundra globala kunderna märks Ericsson, Verizon, Telefonica och Volkswagen.