Många företag jobbar febrilt med att färdigställa sina system så de kan uppfylla EU:s nya regelkrav kring dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Ett viktigt mål på vägen är vettiga verktyg för att katalogisera data.

Waterline Data i Mountain View har funnits i fyra år och grundades av Alex Gorelik som utvecklat något man kallar för en smart datakatalog med ”automated data fingerprinting”. Det innebär att man exempelvis kan vaska fram exakt de uppgifter man behöver vid specifika datasökningar.

Här lyfter man gärna fram ett kundexempel hämtat från det brittiska kreditprövningsbolaget Creditsafe som har 100 000 kunder och 14 kontor i nio länder varav det i Sverige etablerades redan 1998.

Creditsafe använder Waterlines tjänster för att hålla koll på global data och regelefterlevnad enligt EUs nya datalag samt få uppdateringar när ett företag gått igenom en rättsprocess och kanske fått ändrade affärsförutsättningar.

– För Creditsafe har det inneburit att man kan ta fram relevanta data på timmar i stället för månader, säger Alex Gorelik.

Han betonar att GDPR ställer stora krav på kunderna och att de som slarvar riskerar att få bötesbelopp på fyra procent av omsättningen.

– Tidigare har det varit mer lönsamt att betala böter på en miljon dollar i stället för att satsa stora pengar på system som uppfyller myndigheternas krav.

Bland företagets övriga kunder återfinns läkemedels- och sjukvårdsföretaget Glaxo Smith Kline vars så kallade chief data officer, Mark Ramsey, säger att företaget har flera tusen datakällor med tio miljoner attributer som man behöver analysera.

– GDPR är en utmaning med krav på inventering, säkring och noga koll på var data befinner sig. Sökmekanismer och metadata ska anpassas efter forskarnas behov.

– Detta är på tok för komplicerat för oss själva att bena ut när det gäller storskalig hantering och här kräver integration när olika tekniker ska samsas. Med Waterlines plattform kan vi säkerställa att data sorteras in på rätt ställen, säger Mark Ramsey.

Ytterligare ett relativt nystartat företag som satsar hårt på smartare datakataloger är Alation vars vd och medgrundare Satyen Sangani uppger att man de senaste åren sett en tillväxt på 2-300 procent årligen.

– Både data och personer är ständigt i förändring vilket gör det hela svårt att hantera.

Alation brukar kalla sig ”the collaborative data company” och har utvecklat ett system för hantering av stora datamängder. Det bygger på att man använder artificiell intelligens i arbetet med att katalogisera data där man automatiskt kan kontrollera användarnas metadata samt användarmönster.

– Företag som IBM, Oracle, Amazon och Microsoft har först nyligen kommit med produkter för att katalogisera men de hanterar bara sina egna plattformar. Därför finns det behov av fristående produkter som bättra kan hantera data som ligger på olika plattformar, säger Satyen Sangani.

Bland företagets 90-talet kunder återfinns svenska Telia samt Linkedin, HCA, American Express, Ebay, Salesforce, Tesla och BMW.

– Alla kan lagra och hantera information men ofta vet man inte vilka frågor man ska ställa för att kunna ta ett samlat grepp om sitt innehåll. Vi vill hjälpa människor att tänka rationellt i sin hantering av data.