Det har gått ett drygt decennium efter att Anaplan drog igång sin verksamhet i en lada på den engelska landsbygden. Nu värderas företaget till tio miljarder kronor och har drygt tusen anställda.

När Ekonomit gör ett återbesök på Anaplans huvudkontor utanför San Francisco står det klart att mycket har hänt sedan det senaste besöket för två år sedan. Arbetsstyrkan har ökat från 600 till 1000 personer på en rad kontor runt om i världen, däribland i Stockholm.

Därtill har det skett en rad personalförändringar, inte minst i form av nye vd:n Frank Calderoni som berättar att Anaplan under förra året fick 200 nya kunder.

– En bidragande orsak till det är vår stora satsning på partnerledet där vi nu är uppe i 4000 certifierade partners samtidigt som vi har dubblerat antalet utvecklare, berättar Frank A. Calderoni.

Bland de projekt som utvecklarna satsar på märk områden som maskininlärning och artificiell intelligens. Det är funktioner som kommer att få stor påverkan på det kommande utbudet.

Här handlar det huvudsakligen om att använda artificiell intelligens för att navigera runt komplexa planeringsprocesser samt hantering av realtidsdata, något som Anaplan lovar att återkomma till senare under året.

Under Ekonomits besök passar Anaplan på att flagga för ett par nya produkter som ska öka intelligensen i planeringsverktygen. Det handlar främst om Connected Planning och Process Workflow.

Dessa verktyg ska underlätta för användare, grupper och individer, som behöver samarbeta kring affärsprocesser. Med hjälp av en så kallad optimizer får man dessutom tillgång till avancerade matematiska modeller och algoritmer som ska underlätta problemlösning och identifiera bästa möjliga lösningen för olika affärsprocesser.

Ledordet för Anaplans satsningar under den närmaste tiden är “connected planning” och på vägen mot det målet är det kundernas behov som ska stå i centrum.

– Det kan låta som en självklarhet men är faktiskt inte alls fallet när det gäller många företag i mjukvarubranschen, säger Frank Calderoni.

Ytterligare ett område som Anaplan nu fokuserar hårt på är den globala expansionen och för att få fart på detta har bolaget nyligen fått in 60 extra miljoner dollar från sina investerare.

Ett företag med så stark tillväxt som Anaplan drar givetvis inte bara till sig pengar från riskkapitalbolag utan även intresse från konkurrenterna. Redan för två år sedan meddelade Workday sitt intresse kring ett förvärv men beslutade sedan att själva utveckla planeringsverktyg. Även Salesforce har kastat lystna blickar på Anaplan, ett företag som man tidigt varit med att investera i. Frank Calderoni betonar dock att man inte har något intresse i att bli uppköpta utan även fortsättningsvis vill växa i egen kraft.

 

Namnet Anaplan härstammar från kombinationen av orden "analytisk" och "planering". Kärnan är den patenterade Hyperblock-teknologin som kombinerar kubteknologin med klassisk kolumndatabas-teknologi.