Det ryska säkerhetsföretaget Kaspersky Lab har haft en tuff tid sedan både amerikanska och brittiska myndigheter varnat för att produkterna kan användas för spionage. Svaret på detta går under namnet ” global transparency initiative” där oberoende aktörer ska ges full insyn i företagets källkoder.

I slutet på förra året beslutade Kaspersky Lab att stänga ner sitt kontor i den amerikanska huvudstaden eftersom president Donald Trump förbjudit amerikanska myndigheter att använda det ryska säkerhetsföretagets produkter. Vid samma tid gick även den brittiska säkerhetsmyndigheten National Cyber Security Centre ut med rekommendationer om att Storbritanniens officiella organ ska avstå från de ryska säkerhetsprodukterna.

Kaspersky Lab förnekar kategoriskt att man har någon som helst koppling till ryska underrättelsetjänster men för att lugna sina kunder har man nu dragit igång en satsning som innebär att man ger full insyn över sina produkter och hur dessa hanteras.

– Vi etablerar nu ett antal center runt om i världen dit myndigheter och andra kunder är välkomna för att granska våra produkter. Det säger Thomas Damsgaard som blev chef för Kaspersky Labs nordiska och baltiska B2B-verksamhet i december 2017.

Kaspersky Labs hör med sina närmare 4 000 anställda till världens största företag vars produkter har drygt 400 miljoner användare, varav 270 000 företag.

– De problem som vi haft främst med amerikanska myndigheter är knappast något vi märker av i resten av världen. Under det senaste året har vi tvärtom sett en tillväxt på närmare 20 procent.

Thomas Damsgaard säger att man inte heller sett någon avmattning från myndighetshåll (förutom i USA) sedan spionanklagelserna började komma.

– I Danmark har vi ett gott samarbete med både rikspolisen och andra officiella säkerhetsorgan och nyligen träffade jag faktiskt en dansk myndighet som har cirka 20 000 anställda och är intresserade av våra produkter. Ett annat exempel på de myndighetssamarbeten Kaspersky Lab har märks nomoreransom.org där företagets utvecklat skydd mot utpressningsvirus i samarbete med nederländska säkerhetsorgan.

– Redan 2012 utvecklade vi en skyddsfunktion kallad systemwatcher som automatisk kan kolla om kryptering sker av en människa eller en robot och sedan även blockera obehöriga processer samt stoppa kryptering och spola tillbaka i realtid.  

Nu under våren har Kaspersky Lab dragit igång ett större program för rekrytering av nya partners på den svenska marknaden. I denna process kan Thomas Damsgaard locka med utmärkta tillfällen att bygga ut sina kunskaper kring säkerhet.

– I vår partnerportal satsar vi brett på att ge återförsäljarna utbildning, online-dokumentation och träning och dessutom kan vi utlova höga marginaler, säger Thomas Damsgaard.

Bland Kaspersky Lab officiella distributörer på den svenska marknaden märks ALSO Sweden, Captech Distribution, Commaxx och TD Tech Data.