Ekonomit – bevakar IT ur ett affärsperspektiv

I dagens näringsliv och samhälle är allt beroende av IT. Design, utveckling, marknadsföring, försäljning, logistik, ekonomi; IT är kärnan i allt och spelar en avgörande roll i ett företags med- och motgångar. Trots det skrivs det väldigt lite om IT ur ett affärs- och användarperspektiv. Mojang, Spotify, King och det svenska uppstartsundret finns det riktigt bra rapportering kring men våra läsare undrar hur man:

  • väljer lösning för elektronisk fakturahantering?
  • integrerar alla olika molntjänster i verksamheten?
  • bygger en högeffektiv kundtjänst?
  • digitaliserar och "mobiliserar" sin säljkår?
  • kan skapa bättre beslutsunderlag i budgetprocessen?

Produktionen av Ekonomit ska bedrivas journalistiskt med ett tydligt läsar- och användarperspektiv. Det är läsarnas utmaningar och funderingar som styr innehållet. Vi vill ställa frågorna som borde ställas, plocka isär nyheterna, analysera och förklara.

Vi behöver inga klick-magneter eftersom vi bara riktar oss till de som vill och behöver veta hur IT bidrar till verksamheten, vilket betyder cirka 5 000 beslutsfattare som använder IT och kommunikation som stöd i sitt arbete.

Kontakt

Du kan följa oss med RSS-läsare genom att bara skriva www.ekonomit.se som adress.

Ekonomit produceras av Epiker.

© All rights reserved - the software platform is provided as a Software as a Service (SaaS) and maintained and owned by the software design agency Putget Development