Annonsering

På Ekonomit har vi en banner-annons om 300x250 px som kan bokas för 10 000 kronor/vecka. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer att börja skickas ut inom kort. Där kan ett företag vara sponsor för utskicket, till en kostnad av 5 000 kronor.

Många bra artiklar, infografer och videoinnehåll skapas idag av företagen själva och vi publicerar gärna dessa på Ekonomit. Exempel är förklarande videofilmer, välskrivna artiklar om relevanta ämnen, fallstudier och best-practise-dokument "whitepapers" med mera som kan gynna läsarna.

För skrivet material gäller att de ska vara på svenska och de publiceras som sponsrat material i det övriga nyhetsflödet. Kostnaden för publicering är 5 000 kronor. Artikel kvarstår på sajten permanent eller tills kunden begär den raderad. Redaktionen förbehåller sig rätten att kvalitetsgranska och redigera för att försäkra oss om att sponsrat material håller samma kvalitet som det redaktionella innehållet.

För företag som saknar egen artikelproduktion kan Ekonomit skriva artiklar för 5 000 kronor/styck. För publicering som sponsrad artikel tillkommer sedan 5 000 kronor. Vi kan även bevaka event, fotografera, filma och skriva reportage och annat. För publicering på Ekonomit tillkommer sedvanligt arvode.  

Alla priser exklusive moms. För att boka annons eller diskutera samarbete, kontakta [email protected] eller ring 076-0219979